Kolej Budeč

Videoprojektor

Videoprojektor

VIDEOPROJEKTOR

KR spravuje kolejní videoprojektor Benq W700, který je využíván při příležitostech celokolejních akcí a je rozvněž k dispozici na Budči ubytovaným studentům. K zapůjčení je rovněž promítací plátno (poměr stran 16:9, úhlopříčka 84").

Pravidla používání videoprojektoru

  • Zájemci o promítání kontaktují KR (kolejni.rada[šnek]email.cz) alespoň s jednodenním předstihem. Přednost má ten, kdo kontaktoval KR dříve.
  • Půjčovné činí 30 Kč/večer. V případě promítání většího rozsahu (veřejné promítání fotografií, kolejní filmový klub apod.) je možné dohodnout se na jiné (symblolické) ceně.
  • Nebude-li dohodnuto jinak, bude projektor k vyzvednutí u Hanky Illichové (pokoj 109), kam musí být do 23:59 téhož dne navrácen.
  • Není přípustné vynášet projektor mimo prostory koleje Budeč.
  • Vypůjčitel je povinnen zacházet s projektorem podle návodu na stránkách výrobce (Benq.cz, na požádání také u KR) a zodpovídá za veškeré na něm vzniklé škody. Shrnutí nejdůležitějšího naleznete ve stručném návodu.