Kolej Budeč

Ubytovací stipendium

Žádost o ubytovací stipendium můžete podat pomocí Webové aplikaci UK.

Ubytování na akademický rok 2015/2016

V Zásadách ubytování pro rok 2015/2016 byl značně redukován hodnotící systém REHOS, v němž mohou nově o ubytování žádat pouze sociálně potřební, hendikepovaní a žadatelé s děkanským kritériem. Všichni ostatní, včetně budoucích prváků, musejí o ubytování žádat v přímém prodeji (buď přes Portál, nebo v ubytovací kanceláři).

Jak žádat o ubytování na Budči:

1) Bydlím na Budči, smlouvu mám do září:

 • do 16. června: prodloužení stávající smlouvy; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál
 • po 16. červnu: podání nové žádosti o ubytování ve volné kapacitě, která je v daný okamžik k dispozici; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál

2) Bydlím na Budči, smlouvu mám do června:

 • chci zůstat přes prázdniny: prodloužení stávající smlouvy do září, dále dle bodu 1
 • nechci zůstat přes prázdniny: dle bodu 3

3) Nebydlím na Budči:

 • 1. – 30. června podání žádosti o ubytování v systému REHOS (zvýhodnění studenti*)
 • podání nové žádosti o ubytování ve volné kapacitě, která je v daný okamžik k dispozici; v ubytovací kanceláři nebo elektronicky přes Portál

4) Jsem studentem programu Erasmus nebo studentem v cizím jazyce:

 • žádám o ubytování přes centrální ubytovací kancelář KaM UK

Platba dlouhodobé zálohy 1800 Kč:

 • platba dlouhodobé zálohy je nezbytná pro vznik rezervace, pokud uhrazena, rezervace zaniká
 • pokud do 30. 9. nenavštívíte ubytovací kancelář a neubytujete se na koleji, rezervace také zanikne a záloha sice bude vrácena, ale bude z ní odečten manipulační poplatek 450 Kč
 • při prodloužení stávající/podání nové smlouvy se platí v ubytovací kanceláři
 • po provedení elektronické rezervace přes Portál je nutno zaplatit do týdne elektronickým převodem

* pouze menší část lůžek, letos určeno pouze pro sociálně potřebné, hendikepované a žadatele s děkanským kritériem