Kolej Budeč

Ubytovací stipendium

Žádost o ubytovací stipendium můžete podat pomocí Webové aplikaci UK.

Výše kolejného

Kompletní ceník za ubytování je k nalezení na stránkách KAM

Ceníky za ubytování a služby

Následující penalizace mohou být připočteny ke kolejnému či strženy z dlouhodobé zálohy:

manipulační poplatek za zrušení rezervace 450 Kč
manipulační poplatek za nenastoupení k ubytování 450 Kč
pokuta za prodlení s platbou za ubytování 100 Kč/započatý měsíc*
manipulační poplatek za zaslání druhé výstrahy 1800 Kč
penalizace za předčasné odstoupení od ubytovací smlouvy platba kolejného za následujících 25 dní

* V době prodlení s platbou má také ubytovaný odpojený internet, platit za něj však musí i nadále.

V některých případech má ubytovaný nárok na jednorázovou slevu:

přestěhování v rámci jedné koleje z důvodu optimalizace kapacity kolejné za 15 dní
další stěhování v jednom akademickém roce 300 Kč
přestěhování z důvodu plánované rekonstrukce 500 Kč

Jak platit kolejné

Podle Všeobecných ubytovacích podmínek (VUP) se platba kolejného provádí vždy k 20. dni daného kalendářního měsíce, a to bankovním převodem buď formou inkasa, nebo příkazem k úhradě na účet Kolejí a menz UK, vedený u Komerční banky:

  • číslo účtu: 19-3321280297/0100
  • variabilní symbol: číslo osoby studenta uvedené na studijním průkazu (student jiné vysoké školy uvede své rodné číslo)
  • specifický symbol: poslední čtyři číslice rodného čísla (u cizince s výjimkou občana Slovenské republiky se uvedou poslední čtyři číslice cestovního dokladu)

Výjimečně lze také kolejné uhradit v hotovosti v ubytovací kanceláři, pokud se ubytovaný dostane do prodlení s platbou a vznikne mu dluh.

První platba kolejného v daném akademickém roce, která činí 3000 Kč, se podle VUP provádí příkazem k úhradě.

Ubytovací stipendium

Univerzita Karlova poskytuje na základě Opatření rektora č. 6/2012 či pozdějších předpisů svým studentům ubytovací stipendium. Žádost o něj je možné podat ve Webové aplikaci UK. Nárok na něj mají studenti splňující následující podmínky:

  • studují na Univerzitě Karlově v prezenční formě studia
  • nemají studium přerušeno
  • nejsou to tzv. „samoplátci“, tj. studenti studující v cizím jazyce
  • svá předchozí studia ukončili jiným než řádným způsobem nejvýše dvakrát
  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia o více než jeden rok
  • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia