Kolej Budeč

TĚLOCVIČNA

Tělocvična koleje

TĚLOCVIČNA KOLEJE BUDEČ

Kolej Budeč disponuje vlastní tělocvičnou. I přes její neúplné vybavení a parketový povrch, který je v dosti bídném stavu, je možné se zde sportovně nebo kulturně (u některých jedinců i nekulturně) dostatečně vyřádit. Před návštěvou však doporučujeme prostudovat si pravidla jejího užívání.

KAPACITA A VYBAVENÍ

Do tělocvičny se vejdou všichni obyvatelé koleje (cca 200 osob i více)! V tělocvičně jsou k dispozici žíněnky, žebřiny, hrazda, tyče na šplhání, ping-pingpový stůl a lavičky. Ve vrátnici si bylo dříve možné zapůjčit floorbalové hole a míček, badmintonové rakety, pálky na stolní tenis, medicinbal a činky. Toto vybavení je dnes již minulostí, ačkoliv by se v případě většího zájmu uvažovalo o jeho obnovení.

CENA

Tělocvična je zpoplatněna sazbou 15 Kč za 30 min výpůjčky. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni pouze jednotlivci či dvojice při jednorázovém použití tělocvičny (bez rezervace). Poplatek je účtován také za nevyužitou rezervaci, pokud nebyla včas zrušena (alespoň den předem), a je hrazen připočtením ke kolejnému osobě, která si vypůjčila klíč, případně má v danou chvíli rezervaci.

REZERVACE

Na jednotlivé návštěvy je možné si tělocvičnu rezervovat až měsíc dopředu, a to ve vrátnici koleje. Zájemci o dlouhodobější rezervaci či pronájem tělocvičny (pro neubytované na koleji Budeč) nechť kontaktují kolejní radu, resp. vedoucí koleje.

Přehled dlouhodobých rezervací:

Dlouhodobé rezervace tělocvičny

Pozn.: Tyto rezervace mají přednost před jednorázovými rezervacemi. Kontakty na osoby, které si tělocvičnu takto rezervovaly, má k dispozici kolejní rada.

SPORT

Nejčastěji provozovaným sportem je floorball. Krom toho je možné v tělocvičně zastihnout tanečníky, gymnasty, šermíře, cvičitele aerobiku a další jedince inklinující k pravidelnému tělesnému pohybu.

KULTURA

Pokud se najde organizátorský tým, bývá večer na na koleji víc než jen zábavný. Alkohol teče proudem, hraje k tomu hudba (jedná se tedy skutečně o kulturní akci), v přítmí je možné navazovat nové (intimní?) kontakty nebo utužovat ty staré.

Tradiční, každoročně pořádanou akcí je oslava konce starého a začátku nového hydrologického roku, tzv. Hydrosilvestr. Mezi další pořádané akce patří úvodní Uvítací párty (nejen) pro prváky, předvánoční Mikulášská párty a pololetní Jarní párty, v posledních letech se nicméně ne vždy uskutečnily. Představu o akcích si můžete udělat na stránce "Dřívější akce" a také v "Galerii".