Kolej Budeč

ZAHRADA

Altán

Lavičky

Zahrada Koleje Budeč

Pravidla používání

 • Zahradu mohou studenti ubytovaní v Koleji Budeč a jejich návštěvy využívat od 8:00 do 22:00 hod. Zahradu je možné rezervovat si na konkrétní datum a čas ve vrátnici koleje.
 • Klíč od zahrady je k zapůjčení proti kolejence ve vrátnici koleje. Klíč musí být vrácen po skončení využívání zahrady, nejpozději do 22:00 hod. dne, kdy byl klíč zapůjčen.
 • Po dobu využívání zahrady musejí být vstupní vrata uzavřena. Po skončení využívání zahrady je nutné vrata uzamknout. Za uzamčení těchto vrat zodpovídá student, který si zapůjčil klíč.
 • Studenti musejí odevzdat zahradu ve stavu, v němž si ji zapůjčili. Poškozené vybavení musejí ve vrátnici koleje zapsat do sešitu závad:
  • Pokud najdou poškozené vybavení ještě předtím, než začnou zahradu využívat, musejí to zapsat okamžitě.
  • Jestliže některé vybavení poškodí, musejí to zapsat nejpozději při odevzdání klíče.
  • Nebude-li poškozené vybavení nahlášeno, bude jeho oprava účtována studentovi, který si zapůjčil klíč.
 • Během využívání zahrady jsou přítomní povinni dodržovat obecně závazné předpisy (např. noční klid).
 • Tato pravidla platí od 1. 6. 2011.