Kolej Budeč

KE STAŽENÍ

Zápisy ze zasedání kolejní rady

Zápisy ze schůze KR s vedením koleje (PDF)

V letošním akademickém roce doposud žádná schůze KR s vedením koleje neproběhla.

Zástupci studentů zvolení v minulých volebních obdobích

Po volbách 21. 11. 2014:

 • Hana Illichová (předseda, člen Grémia předsedů kolejních rad)
 • Jiří Sokol (místopředseda)
 • Iva Hrubá
 • Aneta Fridrichovská
 • Vojtěch Hrdlička

Po volbách 20. 11. 2012:

 • Jan Švadlenka (předseda, předseda Grémia předsedů kolejních rad, místopředseda Rady Kolejí a menz UK)
 • Růžena Fantová (místopředsedkyně)
 • Tomáš Ječmen
 • Aleš Petelák
 • Martin Plaček

Pozn. Jana Švadlenky: 4. 10. 2013 na členství v kolejní radě rezignoval Tomáš Ječmen. Na jeho místo nastoupila náhradnice Hana Illichová. 15. 9. 2014 se z koleje odstěhoval Jan Švadlenka a předsedkyní byla namísto něj zvolena Růžena Fantová. Místopředsedkyní se stala Hana Illichová.

Po volbách 25. 11. 2010:

 • Jan Švadlenka (předseda, předseda Grémia předsedů kolejních rad, člen Rady Kolejí a menz UK)
 • Edita Homolková (místopředsedkyně)
 • Tomáš Ječmen
 • Veronika Kordová
 • Růžena Fantová

Po volbách 3. 3. 2009:

 • Erika Temerová (předsedkyně)
 • Roman Matoušek
 • Jan Havlík
 • Jan Švadlenka
 • Lucia Žifčáková

Pozn. Jana Švadlenky: Je dostupný nejen původní evidenční list, který Erika vyplnila těsně po volbách, ale i další dva ze 7. 10. 2009, který jako předsedu vyznačuje Romana Matouška, a z 9. 10. 2009, kde je jako předsedkyně opět vyznačena Erika.

Pozn. Eriky Temerové: Jako předsedkyně jsem se nemohla účastnit důležitého hlasování Grémia kolejních rad, a proto byl na 2 dny převeden "úřad" na Romana.

Po volbách 28. 2. 2007:

 • Barbara Grimová (předsedkyně)
 • Peter Košovan (místopředseda)
 • Erika Temerová
 • Jan Švadlenka
 • Hana Kubáčková

Pozn. Jana Švadlenky: Ze zápisu ze zasedání KR Budeč z 18. 6. 2007 lze vyčíst, že Peter Košovan rezignoval na členství v kolejní radě a jeho náhradníkem byl Jura Olšák. Ze zápisu ze zasedání KR Budeč z 21. 5. 2008 lze dále vyčíst, že rezignoval Jura Olšák a jako náhradník nastoupil Honza Havlík. 2. 12. se poté funkce předsedkyně KR vzdala Bára Grimová a novou předsedkyní se stala Erika Temerová. Dostupný evidenční list z 2. 12. 2008 uvádí, že je předsedkyní Erika Temerová. Místopředseda v něm vyznačen není. Jiný dostupný evidenční list z tohoto období není.

Po volbách 1. 3. 2005:

 • Martin Sokol (předseda)
 • Peter Košovan (místopředseda)
 • David Sojka
 • Barbara Grimová
 • Hana Kubáčková

Pozn. Jana Švadlenky 1: David Sojka se z Koleje Budeč odstěhoval v říjnu 2005. Jako jeho náhradník v kolejní radě jsem byl já. Někdy v průběhu roku 2006 (pravděpodobně během prázdnin) se z koleje odstěhoval Martin Sokol, novým předsedou byl zvolen Peter Košovan, místopředsedkyní Bára Grimová a jako náhradník do kolejní rady nastoupil Karel Berka.

Pozn. Jana Švadlenky 2: Ve skutečnosti po celou dobu jako místopředsedkyně vystupovala Hanka Kubáčková. Dle Davida Sojky ale nikdy nebyla zvolena, pouze na ustavujícím zasedání řekla: „Ještě zvolíme místopředsedu. Tak co třeba já?“ Nikdo neprotestoval, což považovala za své zvolení. Ve skutečnosti si ani nejsem jist, zda v té době kolejní rada nějakého místopředsedu měla, přirozeně tak ale vystupoval nejdříve Peter Košovan a poté Bára Grimová. V evidenčním listu je Peter Košovan jako místopředseda uveden.

Po volbách 18. 2. 2004:

 • Zdeněk Strachala (předseda)
 • Václav Hájek (místopředseda)
 • Martin Klíma
 • Josef Tesař
 • Martin Sokol

Pozn. Jana Švadlenky: Pamatuji si, že v tomto složení kolejní rady byl po nějakou dobu předsedou Martin Klíma („Křemílek“), poté Vašek Hájek a nakonec Zdenda Strachala. Nalezený evidenční list je tedy možná jenom aktualizací. Starší evidenční listy ovšem k dispozici nejsou.

Starší KR

Evidenci kolejních rad na Budči dříve nikdo nevedl, jejich složení lze tedy pouze zpětně rekonstruovat ze vzpomínek "pamětníka" Jana Švadlenky a Evidenčních listů kolejních rad, které jsou k dispozici v dokumentech Grémia. Nejstarší z nich je ovšem až z roku 2004, ačkoli kolejní rady na Budči určitě existovaly již od počátku 90. let. Najde-li se "pamětník" s lepší pamětí, KR ráda uvítá každou další informaci, kterou bude moci na tuto stránku přidat.