Kolej Budeč

VOLBY 2014 v grafech

Počet obdržených hlasů:

Kandidáti podle počtu hlasů (zvětšit)

Počet obdržených procent hlasů:

Kandidáti podle počtu procent (zvětšit)

VOLBY DO KOLEJNÍ RADY

VÝSLEDKY VOLEB 2014

Výsledky voleb do kolejní rady Budeč na volební období 2014-2016:

Pořadí Kandidát Počet hlasů
1 Iva HRUBÁ 108
2 Jiří SOKOL 107
3-4 Vojtěch HRDLIČKA 100
3-4 Dominik POKORNÝ 77
5 Barbora KÁNSKÁ 76
8 David Junger (náhradník) 35

Zvoleni byli kandidáti na 1. – 5. místě.

Volební komise: Veronika Kropáčková, Kateřina Novotná, Daniel Dvořák

Počet oprávněných voličů 207
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 136
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků 5

Volební protokol k nahlédnutí zde.

PRAVIDLA VOLEB

Volby do kolejní rady upravuje Volební řád pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy.

Výtah toho nejdůležitějšího:

1. Volby do KR se konají tajným hlasováním.

2. Právo volit má každá osoba ubytovaná na dané koleji.

3. Kandidovat do KR může ten, kdo vyhovuje následujícím podmínkám:

  • je studentem Univerzity Karlovy v Praze neboi jiné vysoké školy,
  • je ubytován na koleji, ve které kandiduje do KR,
  • odevzdá (osobně nebo na mail kolejni.rada[śnek]email.cz) alespoň tři dny před konáním voleb písemnou přihlášku, nestanoví-li KR lhůtu kratší.

Náležitosti přihlášky

  • Jméno, příjmení, fotografie (min. 200x200px)
  • Škola, fakulta, obor a ročník studia
  • Číslo pokoje, datum narození apod. (volitelné)