Kolej Budeč

KOMENTÁTOŘI VÍTÁNI

Jste po právě proběhnuté akci plní emocí a máte potřebu je vyjádřit? Nepřejete si, aby bylo něco zapamatováníhodného zapomenuto? Napište kolejní radě na mail svůj komentář k některé z proběhlých akcí a ten bude následně na těchto stránkách navždy zvěčněn.

MINISEŠLOSTI

Udála se sešlost několika málo vybraných Budečáků? Nějaká chodbovice? Patrovice? Kolejní grilování? Proč by měly zůstat nezapomenuty jen velké akce? Napiště o vašem dýchánku mail kolejní radě a ten bude rovněž navždy zvěčněn na těchto stránkách!

Na čem sacra záleží, aneb Víra v otázkách

(seriál 8 diskusních večerů)

Na čem sacra záleží Komentáře:

Mikuláš Minář, 3.6.2014:

Cyklus osmi diskusních večerů, který probíhal od března do května na koleji Budeč. Tématem byly otázky, na nichž každému člověku bytostně záleží, otázky po smyslu a hloubce v lidském životě. Na čem záleží? O které pravdy se opřít? Jak umět život? To vše v dialogu a společném hledání nejrůznějších názorů a postojů, nejrůznějších osobností. Zároveň nabídnutí určitých filosofických a křesťanských východisek a náhledů. Představení křesťanské víry.

Cyklus se setkal s ohlasem a celý průběh byl velmi milý. Každého večera se účastnilo v průměru 15-20 lidí nejrůznějšího ražení – lidé z koleje i mimo kolej, přírodovědci i normální – humanitní – lidé, křesťané i nekřesťané. Půlku večera jsem vždy věnovali diskusi, která byla velmi živá. Po diskusi pokračoval neformální program – občerstvení a rozhovory, kde se mohli setkávat noví lidé a kde tak docházelo k mezioborové, mezikonfesní i mezigenderové spolupráci.

Večery přinesly spoustu otázek, pár náznaků odpovědí a snad nás i povzbudily do usilovnějšího hledání a zabývání se tím, na čem „sacra“ záleží.

Na letní semestr 2015 chystáme pokračování.